Veda má svoj ​​zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.

text (5).gif

Hnacou silou každej spoločnosti sú inovácie.

Finančné prostriedky
tradične investujeme do rôznych fondov,
akcií, zlata alebo drahých kameňov.

Napadlo by vás ale investovať
do inovácií?

Podľa expertov
práve vtejto oblasti môžu investori
vnajbližšej budúcnosti
zaznamenať najväčší úspech.

"Alebo budú tvoje peniaze v obehu, alebo budeš obiehať okolo nich." Pavel Kosorin

images (1).jpg
Geniálni vedci a vynálezcovia
neustále stáli za vývojom nových produktov, ktoré menili svet.

Čím sa kedysi zaoberali Konrad Röntgen alebo Thomas Edison,
tým sa dnes zaoberajú tímy špecializovaných výskumných pracovníkov.
Človek nemôže uspieť sám. Je ťažké nájsť bohatého pustovníka
Jim Rohn
Kapitál je tá časť bohatstva, ktorá je venovaná získavaniu ďalšieho bohatstva. - Alfred Marshall
investovanie srelkaa.jpg
images (6).jpg
Tajomstvo finančného úspechu je utrácať, čo vám zostalo po odložení časti zárobku na sporenie, a nie usporiť, čo vám zostalo po utrácaní.
Robert G. Allen
"Nikto by si nespomenul na milosrdného samaritána, keby okrem dobrého úmyslu nemal nič. Mal aj peniaze."
Margaret Thatcherová
"Nejestvuje nič, čo by človek nemohol získať za peniaze." Honoré de Balzac (385) |
kuk.png

"Peniaze nám pomáhajú rozvíjať našu vnútornú slobodu."

nano.jpeg
Najmä objavy v oblasti nanotechnológií sú zodpovedné za zásadnú zmenu vo vede a priemysle.

Veľa nových technických riešení vzniká vo výskumných laboratóriách - napríklad vysokovýkonné batérie pre autá budúcnosti na elektrický pohon, vyspelejšia elektronika, alebo riešenia v oblasti zdravotníctva.

V budúcnosti môžu zdravotnícke účinné látky v„nanokontajneroch“ cielene a presne nájsť v ľudskom tele svoju cestu bez toho, aby došlo k nežiaducim účinkom.

Takéto účinné látky budú oveľa rýchlejšie k dispozícii cez automatizované skúšobné metódy.

Inovácie, ktoré zmenia náš život.
Tieto inovácie zásadne zmenia životy ľudí vnasledujúcich rokoch a desaťročiach.
Ľudia, ktorí premýšľajú v malom, nedostanú veľké šance.
Keď chcete zbohatnúť, začnite najskôr uvažovať vo veľkom.
Robert T. Kiyosaki
Objavia sa nové trhy.

Trhy, ktoré ešte nie sú rozdelené,
na ktorých je ešte stále všetko možné,
ktoré začínajú v malom a rýchlo porastú.

Kto tieto trhy rozpozná a správne odhadne
rastové možnosti,
dosiahne rozhodujúci náskok voči konkurencii.

A práve tu prichádza šanca pre investorov.

„Veľa čerstvého know-how vo vede
a výskume v súčasnosti v mnohých
ekonomických odvetviach vytvára
skutočný inovačný posun.
nano.jpeg
Najväčším rizikom je vôbec neriskovať.
Vo svete, ktorý sa naozaj rýchlo mení,
jedinou stratégiou, ktorá zaručene neuspeje,
je neriskovať.
Mark Zuckerburg
Rizikové (rozvojové) investovanie ako proces prebieha v niekoľkých etapách, ktoré sú nadviazané na životný cyklus firiem.
V rôznych obdobiach sa kapitál používa na rôzne účely.

Venture kapitáloví investori sa medzi sebou odlišujú nielen veľkosťou a odvetvovou orientáciou,
ale predovšetkým zameraním na určitú fázu rozvoja firiem.

Investor nevidí žiadne minulé úspechy firmy a musí sa opierať predovšetkým o svoju intuíciu a vlastné skúsenosti.
Ostatné typy sa všeobecne dajú chápať ako kapitál smerujúci k urýchleniu rozvoja existujúcich firiem.
nano.jpeg

"Je určitým prejavom duševného snobizmu myslieť si, že človek môže byť šťastný bez peňazí." Albert Camus

Slovensko si na ceste k znalostnej ekonomike bez Venture Capital neporadí (Názor)
VCC.jpg
Keď len kľudne sedíte, hodnota toho, čo máte, klesne dosť rýchle na nulu.
Bill Gates
Rýchlo rastúce inovatívne firmy sú významným faktorom rozvoja ekonomík vyspelých krajín, ale aj tvorby nových pracovných miest. Na Slovensku je však nedostatok práve takýchto firiem, pričom jedným z dôvodov je aj nedostatočné využívanie tzv. rizikového kapitálu.

Rizikový kapitál je špecifický zdroj financovania, ktorý pomáha prekonávať „technologickú medzeru“ a dostať inovatívne produkty na trh, a to aj cestou vzniku nových firiem. Jeho úlohou je podporovať projekty s vyšším stupňom rizika neúspechu, zlyhania projektu. Orientuje sa na podporu projektov „nepoužiteľných“ pre banky.
Prax ukazuje, že pomer návrhov projektov a reálneho financovania je približne sto ku jednej. Podporené projekty však musia zaplatiť všetky, a to aj zlyhané projekty a vytvoriť dostatočný nárast hodnoty fondu. Úspešné projekty sú teda často „extrémne“ úspešné. Aj preto Venture Capital vo vyspelom zahraničí považujú za motor mnohých inovatívnych riešení.
Amerika ako vzor
V USA dokonca vznikla Národná asociácia rizikového kapitálu, ktorá združuje viac ako 400 špecializovaných firiem. Že ide o zaujímavý biznis, dokazuje napríklad firma Google, ktorá založila vlastnú odnož Google Ventures a investuje až 100 miliónov dolárov ročne práve do špecifických rizikových projektov. Vysoko inovatívna svetová farmaceutická firma Pfizer má v portfóliu spoločnosť Pfizer Venture Investments a investuje ročne až 50 miliónov dolárov rizikového kapitálu. Trh rizikového kapitálu je rozvinutý najmä za „veľkou mlákou“, čoho dôkazom je aj vysoká konkurencieschopnosť americkej ekonomiky.

Podľa analýzy PricewaterhouseCoopers bolo v 19 regiónoch USA v prvých troch štvrťrokoch 2010 preinvestovaných takmer 16,7 miliardy USD pri realizácii 2 497 projektov. Na porovnanie – len v Silicon Valley sa realizovalo 717 aktivít v hodnote takmer 6,4 miliardy dolárov. Priemerná hodnota investície len v treťom štvrťroku tohto roku bola 6,2 milióna dolárov, pričom celkovo bolo zrealizovaných 780 projektov za vyše 4,8 miliardy dolárov.

Trh rizikového kapitálu je však omnoho komplexnejší ako „len“ financovanie projektov. Dokazuje to napríklad aj spoločnosť Plug and Play s jej Tech centrami, ktoré združujú množstvo firiem a od založenia v roku 2006 pomohli začínajúcim firmám získať viac ako 400 miliónov dolárov „rizikových zdrojov“. Tieto firmy vytvorili hodnotu až dve miliardy dolárov.

Príkladom inovačných rozvojových prístupov v USA je napríklad aj podmienený úver 528,7 milióna dolárov pre automobil Fisker Karma, ktorý poskytlo federálne ministerstvo energetiky s cieľom podporiť vysoko perspektívny a inovatívny produkt. V oblasti inovácií USA dlhodobo realizuje aj mnoho iných úspešných aktivít, ako napríklad podporu mobility expertov prostredníctvom prestížneho Fulbrightovho štipendia.
EÚ a Venture Capital
nano.jpeg
Celkovo sa aktivita rizikového kapitálu v EÚ, a samozrejme aj na Slovensku, považuje za nedostatočnú. Investície rizikového kapitálu dosahovali na Slovensku v roku 2009 len 0,007 percenta HDP.
Na porovnanie investície vo Švédsku to bolo 0,288 a vo Veľkej Británii 0,348 percenta HDP, teda takmer 50-krát viac. Nízku aktivitu rizikového kapitálu konštatovala aj
Európska komisia. Preto by sa už v krátkom čase mala aj na Slovensku reálne rozbehnúť iniciatíva Komisie, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Cieľom tejto iniciatívy s celkovou alokáciou niekoľko miliárd eur je podporiť prístup malých a stredných firiem k financiám, pričom jednou z aktivít bude aj rizikové financovanie. Okrem toho sa v Európe uskutočňujú aj iné sesterské aktivity – JASMINE a JESSICA.

Dobre fungujúci trh rizikového kapitálu, ale aj ochranu inovačných aktív (napr. duševného vlastníctva) považuje za významné faktory rozvoja ekonomík aj aktuálna Inovačná stratégia OECD. Píše sa v nej, že štátne intervenčné politiky by mali byť zamerané skôr na rozvoj trhu ako na poskytovanie financií. Potrebu rizikového kapitálu zdôrazňuje aj The European Cluster Observatory (Europe INNOVA), ktorý považuje rizikový kapitál za jeden z významných mikroekonomických faktorov ekonomického rastu a rozvoja regiónov.
Výzva pre Slovensko
Dnes už nikto nepochybuje, že úspech krajín na globálnych trhoch závisí od inovačných aktivít. Inovačná schopnosť Slovenska, ale aj Európskej únie ako celku je nedostatočná nielen v porovnaní s USA, ale aj vzrastajúcou aktivitou Číny, Indie, Južnej Kórey či dokonca Brazílie. Preto EÚ pripravuje nové opatrenia, ktoré možno vytušiť z najnovšieho materiálu Innovation Union. Jedným z cieľov je povzbudenie aktivít rizikového kapitálu, pričom by sa mala intenzívne rozvíjať cezhraničná aktivita. Slovensko by malo byť aktívnym účastníkom týchto zmien a procesov.

Reálnou výzvou na Slovensku sa stáva aj podpora komercionalizácie výsledkov vedeckovýskumných pracovísk napríklad prostredníctvom univerzitných Spin-off firiem. Práve rizikový kapitál by mohol prispieť k úspechu takýchto aktivít, pričom fondy ponúkajú okrem financií aj iné formy podpory.

Na zvýšenie využívania rizikového kapitálu na Slovensku je však možné urobiť omnoho viac. Zlepšením podnikateľského prostredia, zvýšením miery ekonomickej slobody, rozvojom kapitálového trhu. Okrem toho však bude potrebné rozvíjať procesy vzniku nových ideí, ale aj podnikateľského ducha akceptujúceho špecifiká rizikového kapitálu.

Zdroj:
30.12.2010 | Miroslav Balog

Autor pracuje v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre v Bratislave.

Foto - Profimedia.cz

Článok vyšiel vo vydaní TRENDU č. 50-51.
eu srelkaa.jpg
Ak chce Európa viac inovovať a globálne konkurovať, treba spraviť viac pre podporu nápadov, ktoré idú proti prúdu, a pre ich následné komerčné využitie. Je to jeden zo záverov aktuálneho hodnotenia inovačných výsledkov v Európe.
investície srelkaa.jpg
Solárna energia, 3D tlač, genetické inžinierstvo, informačné technológie. Toto sú okrem iného oblasti, ktoré majú podľa analytikov Citigroup potenciál v blízkej budúcnosti zmeniť svet. Revolučné inovácie môžu poskytnúť veľkú príležitosť pre investorov, pretože akcie spoločností pôsobiacich v týchto oblastiach sa môžu prudko vyšvihnúť do nečakaných výšok.
áno sem.jpg
Snívať o bohatstve môže každý a tiež si väčšina ľudí necháva o bohatstve iba zdať. Ale iba málokto vie, že iba jasný plán a veliká túha sú jediným spolahlivým spôsobom k jeho získaniu.
Napoleon Hill
vvv.jpg
images.jpg
molekula.gif
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one