Veda má svoj ​​zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.

JE VYROBENÝ NA BÁZE KREMÍKA
následovník grafénu?
JE VLNITÝ
nano.jpg
Má podobné vlastnosti ako grafén. Materiál vyrobený v roku 2012 (pokusy o jeho výrobu prebiehali od roku 2010).
Vodík je v řadě ohledů výhodným zdrojem energie. Z vody lze získat buď elektrolýzou, fotolýzou nebo chemickou reakcí. A právě zde se uplatní nanokřemík.
xixi.jpg
vrstvička kremíka ideálne hrubá jeden atóm.
Uhlíkový grafén je sľubným materiálom pre elektroniku budúcnosti a nanoštruktúra v tvare pletiva inšpirovala vytvorenie podobnej látky - v jej jednoatomových vrstvách sa vyskytuje kremík v podobnej štruktúre ako uhlík v grafenu.
Vytvorenie silicenu, teda kremíkového nanomateriálu s podobnou akoby dvojrozmernú štruktúrou, by ale kremík mohlo v oblasti elektronických materiálov vrátiť znovu do hry.
Silicen na rozdiel od grafénu príliš ľahko nevzniká. A to ani v prírode, ani v laboratóriu.

Napriek tomu už v roku 2007 dvaja pracovníci Daytonskej univerzity v americkom štáte Ohio predpovedali teoretickú možnosť existencie silicenu. Kremík a uhlík sa totiž nachádzajú v periodickej tabuľke prvkov v jednom stĺpci nad sebou, ich niektoré vlastnosti sú teda veľmi podobné.

Silicen by so sebou niesol neoceniteľné výhody v oblasti kontinuity kompatibility s dnešnými kremíkovými materiálmi a súčiastkami, či už ide o výrobu alebo ich integráciu a použitie.

Zatiaľ čo v prípade grafenu by sme museli prebudovať takmer celú dnešnú výrobnú infraštruktúru, u silicenu by takáto prestavba nebola tak rozsiahla.

24. marca predniesol fyzik Antoine Fleurence, ktorý pracuje v Japonsku, svoje postrehy k problémom prípravy silicenu. Na keramickom substrátu diboridu zirkónia sa mu s kolegami podarilo vypestovať tenkú vrstvičku kremíka. Keď ju presvietili röntgenovými lúčmi, uvideli ono známe dvojrozmernej šesťuholníkové pletivo.

Prvé plátky alebo pásiky podobné silicenu ale vytvoril už vlani francúzsky odborník Guy Le Lay na Provensálske univerzite v Marseille. Svoje pásky široké 1,6 nanometra vypestoval na striebornom podklade.

Podľa výpočtov budú mať grafén a silicen dokonca dosť podobné elektrické vlastnosti.

Silicen je ale treba pestovať nie na kovoch, ale na izolantoch, aby bolo možné skúmať a využívať elektrické vlastnosti materiálu bez rušivých vplyvov.
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one