Veda má svoj ​​zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.

nano.gif
Vedci zo švajčiarskej Polytechnickej univerzity v Lausanne (EPFL) vyvinuli supermriežku z jednoatómových magnetov uložených na grafénovom podklade. Nové zariadenie disponuje hustotou záznamu až 115 terabitov na štvorcový palec (približne 18 Tbit/cm2). Informáciu priniesol portál Phys.org. Štúdiu publikoval časopis Nano Letters.
joj.jpg
Juhokórejským vedcom sa v spolupráci s americkými kolegami podarilo vytvoriť doteraz najtenší fotodetektor na svete. Zariadenie konvertuje svetlo na elektrický prúd. Je hrubé iba 1,3 nanometra, čo je 10-krát menej ako hrúbka súčasných kremíkových diód. Výskumnú prácu publikoval kolektív autorov vo vedeckom časopise Nature Communications. Správu priniesol kórejský Inštitút pre základný výskum.
grafen.jpg
Výskumníci z Delftskej technologickej univerzity v Holandsku v spolupráci s kolegami zo spoločnosti Graphenea, jedného z najväčších svetových producentov grafénu, objavili ďalšie možné aplikácie tohto unikátneho materiálu. Membrány z grafénu môžu fungovať ako mechanické farebné obrazové pixely. Informáciu zverejnil portál Phys.org. Štúdiu publikoval vedecký žurnál Nano Letters.

V rámci pokusov s grafénovými membránami spozorovali vedci pri ich deformáciách farebné zmeny na povrchu. Na základe týchto nových poznatkov vyvinuli systém, ktorý využíva grafénovú membránu ako zobrazovací prvok.
Grafén prekvapuje novými vlastnosťami
grafeen.jpg
Vedci z Max Planck Institute for Polymer Research (MPI-P) a z National University of Singapore prišli s objavom ďalšej revolučnej vlastnosti grafénu. Tentokrát ide o tepelnú vodivosť, ktorá ako sa ukazuje v prípade grafénu závisí na jeho veľkosti. Tento objav bol publikovaný v magazíne Nature Communications.

Davide Donadio, ktorý je vedúcim výskumnej skupiny v inštitúte Maxa Plancka tento jav predpovedal na základe počítačových simulácií. Následne na to boli jeho predpovede overené aj experimentálne. Tento objav je zaujímavý v tom, že tepelná vodivosť sa štandardne považuje pre danú látku za konštantnú a nezávislú na veľkosti a tvare. V prípade grafénu to neplatí, ak jeho rozmery presahujú niekoľko mikrometrov. Znamená to tiež, že všetky doterajšie štúdie ohľadom tepelnej vodivosti grafénu musia byť prehodnotené.
Grafén vďačí za svoju unikátnu tepelnú vodivosť obmedzenému priestorovému usporiadaniu jednotlivých atómov uhlíka, z ktorých sa skladá a silným väzbám medzi nimi. Tie zabezpečujú, že tepelné vibrácie sa šíria materiálom s minimálnym rozptylom.

Táto vlastnosť sa spája aj s praktickým využitím v nano- a micro-elektronike, pre ktorú je práve teplo limitujúcim faktorom. Toto teplo by grafén zrejme vedel vďaka tejto novoobjavenej vlastnosti dobre eliminovať.

Zdroj: phys.org, www.nature.com
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one